Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Çalışmalarımız
24 Haziran Genel / Cumhurbaşkanı seçimleri çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Rekabet olgusunun giderek daha da belirginleştiği piyasalarda, markaların varlıklarını sürdürebilmelerinin temel koşulu, değişim olgusunu zamanında anlamaya ve buna uygun stratejiler geliştirebilmeye bağlıdır. Bu bağlamda, müşterilere yönelik uygulanacak en temel pazarlama stratejilerinden biri, müşteriyi işletmenin odak noktasına yerleştiren ve müşteri memnuniyetinin ötesine geçip, müşteriye değer sağlamanın hedeflenmesidir. Mevcut müşterileri elde tutmanın maliyetinin, yeni müşteriler edinmenin maliyetinden daha düşük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Müşteri sadakati yaratılması için uzun vadeli stratejik yön belirlenebilir. Beklentilerin müşteriler tarafından önem derecesinin saptanması ile “beklenti-memnuniyet” analizlerinin yapılmasına olanak tanır. Firmanın mevcut ve potansiyel müşteri gözündeki “algılanan değer” ve “algılanan kalite” değişkenleri tespit edilir. Müşteri memnuniyeti araştırması ile;

 

 • Satın alma alışkanlıkları,
 • Ürün ve markayı tercih etme nedenleri ortaya çıkarılır.
 • Firmanın çeşitli kriterler bazında (kaliteli, ucuz, ürün çeşitliliği vb.) durum değerlendirme olanağı sağlar.
 • Rakip firmalarla bu kriterler bazında karşılaştırmalar yaparak zayıf yönler tespit edilir.
 • Memnuniyet dereceleri ve düzeyi belirlenir.
 • Mevcut müşterilerin elde tutulması için gerekli olan koşullar ölçümlenir.
 • Yeni müşteri kazanmanın yolları belirlenir.
 • Mevcut hizmet anlayışını ve sürecini rakip firmalar ile karşılaştırarak iyileşme ve geliştirme çalışmaları belirlenir.
 • Farklılaşma stratejileri oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Gerekli olacak ticari koşul ve ortam hakkında,
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatini etkileyen unsurlar konusunda net bilgi verir.
 • Müşterilerin karşılanmış ve karşılanmamış beklentilerinin belirlenmesini sağlar.

Çözüm Araştırma profesyonelleri müşteri memnuniyeti ve sadakatine yönelik yapılacak çalışmalarınızda stratejiler geliştirmeye hazırdır.

Müşteri memnuniyeti araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Araştırma şirketleri,perakende araştırmaları,müşteri memnuniyeti araştırmaları,çalışan memnuniyeti araştırmaları,müşteri memnuniyeti,çalışan memnuniyeti, radyo dinleme alışkanlıkları, televizyon izleme, kamuoyu araştırması, siyasi araştırma, seçim araştırması, yerel yönetim, Pazar segmentasyonu, Pazar payı,doktora, bitirme tezi, odak grup,gizli müşteri,araştırma firmaları, araştırma şirketi, danışmanlık şirketi,araştırma firması,kamuoyu araştırma şirketleri,kamuoyu araştırma şirketi,pazar araştırma şirketleri,pazar araştırma şirketi,piyasa araştırma şirketleri,piyasa araştırma şirketi,Müşteri memnuniyeti araştırmaları, Müşteri memnuniyet araştırması, Çalışan memnuniyeti araştırması, Medya araştırmaları, Reklam Araştırmaları, Kamuoyu araştırmaları, Kamuoyu araştırması, Siyasi araştırmalar, Gizli müşteri araştırması, Seçim araştırmaları, Pazar araştırması, Pazar payı araştırmaları, algı imaj araştırması, focus grup araştırmaları, panel araştırmaları, perakende araştırmaları, sosyal araştırmalar, stratejik plan, performans ölçümlemesi, veri güncelleme hizmeti

 

Bu içerik 9 Eylül 2017 tarihinde güncellenmiştir.