Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Çalışmalarımız
24 Haziran Genel / Cumhurbaşkanı seçimleri çalışmamıza katılmak için tıklayınız

Omnibus; müşterilerin özel sorular sorarak katıldığı ve düzenli aralıklarla tekrarlanan, temsil yeteneği yüksek, ekonomik ve kısa sürede tamamlanabilen esnek bir araştırma yöntemidir.
Çözüm Omnibus İle

  • Müşteri profilinizi,
  • Marka-Ürün ve reklam  bilinirliğinizi,
  • Tüketicilerinizin tutum , davranış ve satın alma alışkanlıklarını,
  • Marka imaj ve algınızı,
  • Reklam araştırmalarınızı (Pre test/Post Test),
  • Pazarınızın avantaj, dezavantaj vb. konularda ihtiyaç duyacağınız verileri elde etme imkanı sunar.

 

 

Metodolojisi

 • 15 yaş üzeri , sosyo ekonomik düzeyler ve yaş aralıkları doğru orantılı olarak belirlenmiş kadın ve erkeklerden oluşmaktadır.
 • 18 ilde gerçekleştirilir. Örneklem illerin nüfusları ile doğru orantılı belirlenmiştir.
 • Temsili örnekleme yöntemi ile mahalle ve semt kotası uygulanır. Görüşmeler yüz yüze ve CATI (Bilgisayar destekli anket) yöntemi uygulanmaktadır.
 • Araştırmada belirli profildeki tüketiciler hedeflendiğinde, toplam içinde elde edilecek örnek büyüklüğünün yeterliliğine bağlı olarak ek anket gerçekleştirilmekte ya da araştırma iki dalga halinde yürütülerek kümülatif data üzerinden analiz ve raporlama yapılmaktadır. Bulgular gerektiğinde (istatistiki yeterlilik sağlanıyorsa), yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü ve bölgeye göre analiz edilebilmekte ve sonuçlar power point formatında yazılı olarak raporlanmaktadır.

Omnibus araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Bu içerik 11 Eylül 2017 tarihinde güncellenmiştir.