Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Çalışmalarımız
24 Haziran Genel / Cumhurbaşkanı seçimleri çalışmamıza katılmak için tıklayınız

İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri , sadece müşterilerin ihtiyaçlarını tatmin ederek değil onlara değer sunarak ve müşteri sadakati kazanarak sağlanabilir.Bu sonucun verimli ve karlı bir biçimde elde edilmesine ise Veri Tabanalı Pazarlama yaklaşımının kullanılması gerekmektedir.Veri Tabanlı Pazarlama , müşteri adaylarının tespiti , müşteri veritabanının oluştrulmasıyaklaşımından oluşan bir süreçtir.Bu süreç sayesinde bireysel müşteri iletişimleri sağlanmakta müşteriye özgü ürün-ler geliştirilebilmekte ve müşteri sadakati kazanma yolunda tüm pazarlama faaliyetlerine yön verilebilmektedir.
Bu amaca yönelik işletmenizin hedef kitlesine yönelik;  

  • Müşteri hedef kitlesinin belirlenmesi
  • Müşteri veritabanının belirlenmesi
  • Verilerin analiz edilmesi
  • Müşteri ilişkilerinin hazırlanması

 

Araştırma şirketleri,perakende araştırmaları,müşteri memnuniyeti araştırmaları,çalışan memnuniyeti araştırmaları,müşteri memnuniyeti,çalışan memnuniyeti, radyo dinleme alışkanlıkları, televizyon izleme, kamuoyu araştırması, siyasi araştırma, seçim araştırması, yerel yönetim, Pazar segmentasyonu, Pazar payı,doktora, bitirme tezi, odak grup,gizli müşteri,araştırma firmaları, araştırma şirketi, danışmanlık şirketi,araştırma firması,kamuoyu araştırma şirketleri,kamuoyu araştırma şirketi,pazar araştırma şirketleri,pazar araştırma şirketi,piyasa araştırma şirketleri,piyasa araştırma şirketi,Müşteri memnuniyeti araştırmaları, Müşteri memnuniyet araştırması, Çalışan memnuniyeti araştırması, Medya araştırmaları, Reklam Araştırmaları, Kamuoyu araştırmaları, Kamuoyu araştırması, Siyasi araştırmalar, Gizli müşteri araştırması, Seçim araştırmaları, Pazar araştırması, Pazar payı araştırmaları, algı imaj araştırması, focus grup araştırmaları, panel araştırmaları, perakende araştırmaları, sosyal araştırmalar, stratejik plan, performans ölçümlemesi, veri güncelleme hizmeti

 

Bu içerik 7 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.