Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Güncel Anket 1
Motor kullanıcısı egilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Güncel Anket 2
Sat Kirala Eğilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Demografik Özellikler Araştırması

Demografik Özellikler Araştırması

Demografik araştırmalar ile yakın çevre ve etki alanındaki nüfusun demografik özellikleri saptanır.

Bunlar;

  • Demografik karakteristikler; cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, meslek, eğitim, etnisite, aile hayat döngüsü,
  • Coğrafi karakteristikler; bölge, nüfus yoğunluğu,
  • Psikolojik karakteristikler; davranış ve düşünceler, ilgi alanları, güdüler, hayat tarzları olarak sıralanabilir.

Demografik araştırmalar ile aynı zamanda yakın çevredeki mevcut marketler ve bu marketlerin tercih edilme oranları, yakın çevrede mevcut ve planlanan alt yapı gibi (yollar, diğer ulaşım projeleri vb.) yatırımlar tespit edilebilir.

Demografik araştırmaların getirileri;

  • Yeni yatırımların niteliği, konsepti, hedef kitlesi ve dizaynı gibi kavramların belirlenmesi sağlanır,
  • İleriye yönelik olarak maliyetlerde, açılış süresinde ve işletme aşamasında önemli kazançlar sağlanır,
  • Ana konsept yanında alt konseptler geliştirilerek çeşitlilik sağlanır,
  • Pazarlama stratejileri geliştirilir,
  • Planlanan yatırımlar kapsamında fırsat ve tehditler ortaya çıkarılır.

Demografik Özellik Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

algı imaj araştırması, anket şirketleri, araştırma firmaları              ,araştırma şirketleri,      

bitirme tezi yazan firmalar, çalışan memnuniyeti araştırması, doktora tezi yazan firmalar,

Bu içerik 15 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.