Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Güncel Anket 1
Motor kullanıcısı egilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Güncel Anket 2
Sat Kirala Eğilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız

gizli müşteri araştırması, panel araştırması,fiyat araştırması, araştırma şirketleri, araştırma şirketi, kamuoyu araştırma şirketi, algı imaj araştırması, çalışan memnuniyeti araştırması, sosyal sorumluluk araştırması, omnibus araştırması, marka sadakati araştırması, müşteri memnuniyeti,Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif araştırmalar hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır. Amaç, sayısal sonuçlar elde etmek değil, incelenen konuyu daha derinden anlamak ve olaylara hedef kitlenin gözünden bakmaktır. Nitel araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür. Nitel araştırmalarda, sayısal verilere, çoğunluk ya da azınlık fikirlerine ulaşmak amaç değildir. Nitel araştırmada, nicel araştırmadaki gibi tutum ve davranışların yönü değil ağırlığı ölçümlenmektedir. Tutum ve davranışların altında yatan etkenlerin sebepleri ayrıntılı biçimde irdelenmektedir. Araştırılan konuyu, ilgili bireylerin bakış açısıyla görebilmeyi ve bu bakış açısıyla oluşan süreçleri ve etkenleri ortaya koymaya olanak vermektedir. En sık kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme sosyal olguların bu değişkenliğini ve hareketliliğini, kırılma noktalarını bir an bile olsa yakalamaya ve anlamaya yöneliktir.

Kalitatif Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

 

Bu içerik 15 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.