Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Güncel Anket 1
Motor kullanıcısı egilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Güncel Anket 2
Sat Kirala Eğilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Sağlık Sektörü Araştırmaları

Sağlık Sektörü Araştırmaları

Sağlık Sektörü Araştırmaları

Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bunun yanı sıra sağlığa verilen önemin giderek artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda araç-gereç, fiziki yapı, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alıcılarının memnuniyeti de sağlık kuruluşları arasındaki rekabette belirleyici özellik niteliği taşımaktadır.

Küresel rekabet koşulları içinde sağlık sektöründe; hekimler, eczacılar, hastalar, sağlık çalışanları, ilaç mümessilleri kısacası sağlık sektörünün tüm paydaşlarının etki alanlarını belirlemek ve fikirlerini ortaya çıkarmak sağlık sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. Bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması sağlanıp bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanma durumları ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet ile memnuniyetsizlik nedenleri araştırılır. Sektördeki gelişmeler, talep tahminleri, eğilimler, alışkanlıklar ve performans ölçümleri konularında ayrıcalıkları profesyonel ekiplerimizle sunmak büyük önem arz etmektedir.

Sağlık sektörü araştırmaları kapsamında;

  • Hasta memnuniyeti araştırmaları,
  • Sağlık çalışanları memnuniyeti araştırmaları,
  • Kurum marka algı ve bilinirlik araştırmaları,
  • Eczacılar nezdinde tüketici yaklaşımları araştırmaları,
  • Doktorlar nezdinde ilaç performans değerlendirme araştırmaları,
  • Doktorlar nezdinde mümessil performans değerlendirme araştırmaları,
  • Reçeteleme eğilimleri araştırmaları gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

 

Araştırma şirketleri,perakende araştırmaları,müşteri memnuniyeti araştırmaları,çalışan memnuniyeti araştırmaları,müşteri memnuniyeti,çalışan memnuniyeti, radyo dinleme alışkanlıkları, televizyon izleme, kamuoyu araştırması, siyasi araştırma, seçim araştırması, yerel yönetim, Pazar segmentasyonu, Pazar payı,doktora, bitirme tezi, odak grup,gizli müşteri,araştırma firmaları, araştırma şirketi, danışmanlık şirketi,araştırma firması,kamuoyu araştırma şirketleri,kamuoyu araştırma şirketi,pazar araştırma şirketleri,pazar araştırma şirketi,piyasa araştırma şirketleri,piyasa araştırma şirketi,Müşteri memnuniyeti araştırmaları, Müşteri memnuniyet araştırması, Çalışan memnuniyeti araştırması, Medya araştırmaları, Reklam Araştırmaları, Kamuoyu araştırmaları, Kamuoyu araştırması, Siyasi araştırmalar, Gizli müşteri araştırması, Seçim araştırmaları, Pazar araştırması, Pazar payı araştırmaları, algı imaj araştırması, focus grup araştırmaları, panel araştırmaları, perakende araştırmaları, sosyal araştırmalar, stratejik plan, performans ölçümlemesi, veri güncelleme hizmeti

 

Bu içerik 15 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.