Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Güncel Anket 1
Motor kullanıcısı egilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Güncel Anket 2
Sat Kirala Eğilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Talep Tahmin/Pazar Araştırmaları

Talep Tahmin/Pazar Araştırmaları

Talep Tahmin/Pazar Araştırmaları

Yatırım projelerinin hazırlanma sürecinde işletmenin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörlerden birisi pazarın yapısı ve pazardaki potansiyel taleptir. Yatırım kararı veya yapılacak yatırımın büyüklüğü mevcut ya da olası talebe göre belirlenir. Piyasa araştırması yeni kurulacak işletmeler açısından çok önemlidir. Çünkü hangi malın, hangi özellikle, hangi fiyatla, ne miktarda, kimlere ve nerelerde satılacağı piyasa araştırması ile belirlenir. Eğer işletmeler üretecekleri malların özelliklerini ve kimlere, nerelerde, ne miktarda satacaklarını önceden saptarlarsa, üretime geçildiğinde karşılaşılabilecek problemlerin önemli bir bölümü ortadan kaldırılmış olacaktır. Piyasa araştırmasının istenilen düzeyde yapılmaması işletmeleri ve ülkeyi bir dizi olumsuz durumla karşı karşıya bırakır. İşletmeler açısından bu olumsuzlukların en önemlileri, talebin yeterli olmadığı sektörlerde yatırım yapılması, sermaye mallarının gereksiz bir şekilde bu sektörlere tahsis edilmesidir. Oysa sermaye bir üretim faktörüdür ve tüm ülkelerde bir maliyeti vardır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise bu maliyet daha yüksektir.

Bu bağlamda araştırılması gerekli başlıca alanları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Piyasa hacmi,
 • Piyasa segmentleri (bölümleri),
 • Piyasa payı,
 • Piyasadaki ürünlere yönelik piyasa potansiyelinin analizi ve yeni ürünler için talep tahminleri,
 • Satış tahminleri,
 • Ürünlere yönelik piyasaların özelliklerinin analizi,
 • Piyasa trendlerinin (gelişimi/eğilimi) analizi,
 • Piyasaların özelliklerinin analizi,
 • Ürün tercihinde ve artışında tüketici alışkanlıkları,
 • Tüketicilerin tavır ve alışkanlıkları,
 • Rekabet koşulları, piyasa payı ve pazarlama maliyetleri ve ilgili uygulamalar,
 • Gerekli olacak ticari koşul ve ortam,
 • Piyasa kolaylıklar ve rekabet trendleri,
 • Talep edilen ürün özellikleri,
 • Müşteri profilinde eğilimler veya olası değişiklikler ve piyasadaki yeni rekabetin koşullarını yaratan yeni ürün türleri,
 • Çevresel değişim,
 • Piyasa pozisyonunu etkileyebilecek rekabet koşullarının katı ve zayıf yönlerinin derecesinin belirlenmesi.

Hedef pazarınızla ilgili doğru kararlar vermenizde ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde profesyonellerimizle hizmet sunmak için hazırız.

Talep Tahmin/Pazar araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

 

Araştırma şirketleri,perakende araştırmaları,müşteri memnuniyeti araştırmaları,çalışan memnuniyeti araştırmaları,müşteri memnuniyeti,çalışan memnuniyeti, radyo dinleme alışkanlıkları, televizyon izleme, kamuoyu araştırması, siyasi araştırma, seçim araştırması, yerel yönetim, Pazar segmentasyonu, Pazar payı,doktora, bitirme tezi, odak grup,gizli müşteri,araştırma firmaları, araştırma şirketi, danışmanlık şirketi,araştırma firması,kamuoyu araştırma şirketleri,kamuoyu araştırma şirketi,pazar araştırma şirketleri,pazar araştırma şirketi,piyasa araştırma şirketleri,piyasa araştırma şirketi,Müşteri memnuniyeti araştırmaları, Müşteri memnuniyet araştırması, Çalışan memnuniyeti araştırması, Medya araştırmaları, Reklam Araştırmaları, Kamuoyu araştırmaları, Kamuoyu araştırması, Siyasi araştırmalar, Gizli müşteri araştırması, Seçim araştırmaları, Pazar araştırması, Pazar payı araştırmaları, algı imaj araştırması, focus grup araştırmaları, panel araştırmaları, perakende araştırmaları, sosyal araştırmalar, stratejik plan, performans ölçümlemesi, veri güncelleme hizmeti

 

Bu içerik 15 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.