Araştırma size her zaman doğru bir öngörü sağlar.
Çozüm Broşür
Çözüm Broşür
Çozüm Kitapçık
Çözüm Kitapçık
Güncel Anket 1
Motor kullanıcısı egilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Güncel Anket 2
Sat Kirala Eğilimleri anket çalışmamıza katılmak için tıklayınız
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Ürün Testi Araştırması

Ürün Testi Araştırması

Ürün Testi Araştırması

“Ürün Testi Araştırmaları” yeni ürün geliştirilmesinde, mevcut üründe veya mevcut ürün değişikliğinde başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı mevcut tüketicilerin, rakip tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin yaklaşımını belirlemektir. Ürün testi araştırması ile ürünün özellikle, güçlü ve zayıf yönlerinin, karşılanmamış beklentilerin ve önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanır.

Ürün Testi Araştırması

Ürün testleri yeni ürün tasarımlarında veya mevcut ürünlerde markasız (blind) veya markalı olarak gerçekleştirilebilir. Tüketicilerin markadan kaynaklı avantaj ve dezavantajlardan etkileneceği göz önünde bulundurulursa mevcut üründe yapılacak değişikliklerin ilk etapta mutlaka markasız test edilmesi önerilir. Yeni bir ürün piyasaya çıkarılacağı zaman tüketicinin ürüne karşı tepkilerini almak ve daha sonraki adımları buna göre belirlemek için mutlaka ürün testi yapılmalıdır. Ürün testleri hızlı tüketim ürünlerinden dayanıklı tüketim ürünlerine kadar tüm ürün kategorileri için uygulanabilir. Uzun süreli kullanıma dayandırılacak ürün testlerinde (in home visit test), hedeflenen kitleyi temsil eden örneklem grubuna markalı veya markasız ürün ve tabii ki bu ürünlere ilişkin kullanım açıklamaları, önceden belirlenmiş süre içinde kullanılmak/test edilmek üzere teslim edilir. Ürün kullanımını takip eden süreçte ise, kullananların ürün ile ilgili değerlendirmeleri alınır. Ürün araştırmaları ile hedef kitlenin test edilen ürüne ilişkin algılamaları ve düşünceleri detaylıca elde edilir. Daha sonra bu verilerin rakip ürünlerle (markalarla) kıyaslanmasına gidilir. Bu çalışma sonucunda ürün ve marka kullanımı, marka imajı, ve bu ürün kategorisinde tüketicilerin beklentileri tanımlanır.

Ürün Testi Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için  tıklayınız

 

Araştırma şirketleri,perakende araştırmaları,müşteri memnuniyeti araştırmaları,çalışan memnuniyeti araştırmaları,müşteri memnuniyeti,çalışan memnuniyeti, radyo dinleme alışkanlıkları, televizyon izleme, kamuoyu araştırması, siyasi araştırma, seçim araştırması, yerel yönetim, Pazar segmentasyonu, Pazar payı,doktora, bitirme tezi, odak grup,gizli müşteri,araştırma firmaları, araştırma şirketi, danışmanlık şirketi,araştırma firması,kamuoyu araştırma şirketleri,kamuoyu araştırma şirketi,pazar araştırma şirketleri,pazar araştırma şirketi,piyasa araştırma şirketleri,piyasa araştırma şirketi,Müşteri memnuniyeti araştırmaları, Müşteri memnuniyet araştırması, Çalışan memnuniyeti araştırması, Medya araştırmaları, Reklam Araştırmaları, Kamuoyu araştırmaları, Kamuoyu araştırması, Siyasi araştırmalar, Gizli müşteri araştırması, Seçim araştırmaları, Pazar araştırması, Pazar payı araştırmaları, algı imaj araştırması, focus grup araştırmaları, panel araştırmaları, perakende araştırmaları, sosyal araştırmalar, stratejik plan, performans ölçümlemesi, veri güncelleme hizmeti

 

Bu içerik 15 Kasım 2018 tarihinde güncellenmiştir.